מהי הלוואה לכל מטרה ללא ערבים | ביזלנד – Bizlend

עסקים רבים, ולמעשה גם בני אדם פרטיים, זקוקים להלוואות מסיבות שונות. לפעמים הצורך בכסף נובע מהרצון להתפתח (למשל לפתוח קווי ייצור נוספים במסגרת העסק, או לשפץ את הדירה עבור אדם פרטי), ובמקרים אחרים נדרש אשראי כדי לממן צורך דחוף (טיפול רפואי שעלותו גבוהה יחסית, שיפוץ של העסק לאחר שריפה וכדו'). גם תקופות שבהן הפעילות העסקית מניבה פחות פירות מובילות לחיפוש אחרי הלוואות (כך למשל בעקבות מבצע "צוק איתן" גדל משמעותית שיעור העסקים שפנו לגופים הרלוונטיים השונים בבקשה לקבלת אשראי או הלוואות) – בכל אותם מקרים ישנו ניגוד אינטרסים מובנה: מצד אחד הגוף הפיננסי שמעניק את הכסף רוצה להפחית את הסיכון שלא יקבל בחזרה את כספו ועל כן נוטה לדרוש ביטחונות וכן ערבים שיחזירו את ההלוואה במקום הלווה אם זה לא יוכל לעשות זאת, ומצד שני מי שזקוק לכסף מעדיף למצוא הלוואה לכל מטרה ללא ערבים שכן לא תמיד קל למצוא מי שייקח עליו כזו התחייבות. ניגוד האינטרסים יצר פתרונות חדשניים וכך לדוגמה הפלטפורמה הדיגיטלית של (bizlend) ביזלנד, שנשענת על טכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת לצד שנותן את הכסף לקבל תמונת מצב מלאה אודות רמת הסיכון ובהתאם להציע גם הלוואות ללא ביטחונות וללא ערבים גם בסכומים גבוהים של עד 500,000 ש"ח.

 

מה מציעים הבנקים והאם ההצעה רלוונטית לכל העסקים?

באופן עקרוני כמעט כל הבנקים מציעים הלוואה לכל מטרה ללא ערבים. כך למשל בנק לאומי ובנק הפועלים מציעים הלוואות שכאלה לפרק זמן של עד 7 שנים, כשבבנק הפועלים הסכום המקסימלי הוא בהתאם למבקש ההלוואה ואילו בבנק לאומי מצהירים שהסכום המקסימלי הוא 200,000 ש"ח אך גם שם נעשית בדיקה של נתוני העסק או האדם ובהתאם הסכום שניתן. בנקים אחרים מציעים הלוואות ללא ערבים לפרק זמן קצר יותר של עד 5 שנים (כך בדיסקונט ובבנק המזרחי), וגם סכומי המקסימום המוצהרים נמוכים יותר ובכל מקרה חשוב לדעת שההצעות של הבנקים לא תקפות לכל מי שזקוק להלוואה ללא ערבים אלא רק למי שהבנק מעריך שישנו סיכוי גבוה מאוד שיחזיר את ההלוואה.

מאחר שלא מעט עסקים מסורבים בבנקים (עפ"י נתוני הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שפועלת במסגרת משרד הכלכלה, אחד מכל 3 עסקים שביקשו אשראי סורבו או קיבלו רק חלק מהסכום הדרוש להם), נוצר צורך בהלוואות חוץ בנקאיות ללא ערבים.

על-מנת לאפשר לנותני הכסף רמת ודאות גבוהה, כך שלא יזדקקו לערבות, פותחו טכנולוגיות מתקדמות שבוחנות את נתוני העסק ועל-פיהם נקבעים תנאי החזר אופטימליים – דוגמה לכזו מערכת היא ביזלנד.

 

האם אפשר לקבל הלוואה בערבות מדינה ללא ערבים?

הלוואות בערבות מדינה מאפשרות גם לעסקים שמתקשים לגייס אשראי לקבל את הכסף שנדרש לטובת פעילות שוטפת או התרחבות מבוקשת, אבל חשוב לדעת שבמקרים אלה נדרשים בטחונות בשיעור של 25% מסכום ההלוואה המתקבל. כמו כן נדרשת ערבות בעלים על כל גובה ההלוואה.

עבור עסקים קטנים ובינוניים שהמחזור השנתי שלהם הוא עד 6.25 מיליון ש"ח סכום ההלוואה המקסימלי בערבות מדינה הוא 500,000 ש"ח – וזהו גם הסכום המקסימלי שניתן לגייס דרך bizlend ללא ביטחונות ובפרק זמן קצר מאוד.

 

מהו היקף הביטחונות והערבויות שנדרשים בדרך כלל מעסקים קטנים?

עפ"י נתוני הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, 27% מהעסקים שיש בהם בין עובד אחד לארבעה נדרשו להעמיד ביטחונות בשיעור 100% מהאשראי שהוענק להם, ועוד 32% מאותם עסקים נזקקו לערבויות וביטחונות בשיעור של בין 50% ל-99% מסך האשראי.

עבור עסקים אלה ביזלנד היא פתרון מעולה, גם בזכות המהירות של הטיפול בכל בקשה וגם לנוכח היעדר הצורך בביטחונות.